Minnesanteckningar från startmöte i Häggenås

Onsdag 27 mars deltog ett 30-tal personer vid startmöte om möjliga utvecklings- och samarbetsprocesser med kommunen, föreningarna och Byggnätverket. Vi diskuterade förskola och skola, tillgänglighet på campingen, renoveringsbehov i föreningarnas anläggningar, kollektivtrafik, permakultur samt bostadsbyggande, närmare bestämt Örnnästet och kommunala bostäder. Klicka här för att läsa anteckningarna.

Publicerat i lägesrapporter | Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar från startmöte i Häggenås

Processen pågår…

”Byn mitt i samhället” är en vision som tog form under 2015. Det ledde till grundandet av Byggnätverket och Byggklubben 2016, och en förstudie 2017-2018. Under 2019 och framåt ska metoden utvecklas i ett pilotområde, Örnnästet i Häggenås. Mer information kommer.

Publicerat i lägesrapporter | Lämna en kommentar